+420 739 372 385
info@finpor-bp.cz

Hlavní daňové novinky v roce 2020

Finanční poradenství FPBP - Vše pod jednou střechou

Created with Sketch.

Zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádějí ze svého zdanitelného příjmu sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů. I když se sazby pojištění ani daně z příjmů pro příští rok nemění, někteří lidé zaplatí na přímých daních víc než letos kvůli zvýšení minimálních vyměřovacích základů a minimální mzdy.

„Nejvíce si daňově meziročně pohorší živnostníci platící minimální povinné pojistné a osoby bez zdanitelných příjmů,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Jak se zvyšuje minimální pojistné

Roční sociální pojištění a zdravotní pojištění OSVČ se vypočítává z ročního vyměřovacího základu, přičemž od vypočtené roční částky se odečtou zaplacené měsíční zálohy během roku a případný nedoplatek se uhradí do 8 dní od odevzdání přehledů o příjmech a výdajích.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být sociální pojištění a zdravotní pojištění i při zisku v jednotkách tisícikorun vypočteno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Za celý kalendářní rok 2019 činí minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění 98 100 korun a u zdravotního pojištění 196 194 korun.

Pro rok 2020 se zvyšuje minimální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění na 104 508 korun a pro platbu zdravotního pojištění na 209 010 korun.

„OSVČ platící současně minimální sociální pojištění a zdravotní pojištění zaplatí za rok 2019 v souhrnu 55 133 korun, za rok 2020 to bude již 58 734 korun, meziročně si tedy pohorší o 3601 korun,“ vypočítává Ivanco.

Na solidární dani se zaplatí méně

Lidé s vysokými příjmy odvádějí ještě sedmiprocentní solidární daň, která se platí z příjmů nad zákonný limit, který za celý kalendářní rok 2019 činí 1 569 552 korun, ale za rok 2020 již 1 672 080 korun. Do rozhodných příjmů pro platbu solidární daně se zohledňují pouze zdanitelné příjmy ze závislé činnosti a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Z pasivních příjmů jako například z pronájmu se solidární daň neplatí.

„Při stejně vysokých příjmech nad limit se tedy zaplatí za rok 2020 méně na solidární dani, například lidé se započitatelným příjmem 1 640 000 korun za rok 2019 solidární daň platit musí, zatímco za rok 2020 ji již platit nebudou,“ upozorňuje Ivanco.

Řešení pojistného vztahu se prodraží

Měsíčně budou v roce 2020 muset platit na zdravotním pojištění více osoby bez zdanitelných příjmů, neboť platba na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) činí 13,5 procenta z minimální mzdy. Kvůli jejímu zvýšení z 13 350 korun na 14 600 korun vzroste povinná měsíční platba všech OBZP z 1803 korun na 1971 korun. OBZP platí měsíční platby do 8. dne následujícího měsíce, poprvé bude nutné uhradit vyšší měsíční platbu za leden 2020.

Pro přiznání starobního důchodu je nutné získat alespoň minimální dobu pojištění v rozsahu 35 let, jinak nemůže být státní starobní důchod přiznán, získaná doba pojištění rovněž ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu.

„Období, které není pro důchodové účely hodnoceno do doby pojištění, ať už zaměstnáním, podnikáním, nebo formou náhradní doby pojištění, je vhodné pojistit formou dobrovolného důchodového pojištění na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení, minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění pro rok 2020 se přitom zvyšuje z 2289 korun na 2439 korun,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Vyšší limit pro vedlejšák

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, například při zaměstnání, v penzi nebo během studia, se ze zisku vůbec neplatí sociální pojištění, když je dosažený příjem, snížený o související výdaje, do limitu.

Za celý kalendářní rok 2019 je limitem částka 78 476 korun, za celý kalendářní rok 2020 to bude již 83 603 korun. Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti bude tedy výhodnější.

Vyšší spotřební daně

V rámci tzv. daňového balíčku vláda mj. prosadila vyšší zdanění loterií z nynějších 23 procent až na 35 procent. Současně se u loterií i ostatních sázek zavádí 15procentní srážková daň z výher nad milion korun.

Zvyšují se spotřební daně z lihovin a cigaret. Daňová zátěž u jedné krabičky cigaret vzroste příští rok o 12 až 13 korun. U půllitrové lahve 40procentní lihoviny by cena mohla podle výrobců stoupnout o 9 korun.

Klesne DPH

Zákonodárci ale přišli i s některými úlevami, například zvýšili limit na osvobození piva vyrobeného v domácnosti u spotřební daně z 200 litrů na 2000 litrů za kalendářní rok.

Vedle toho novela zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) přesouvá do nejnižší 10procentní sazby DPH například vodné a stočné, stravovací služby, úklidové práce nebo domácí pečovatelské služby.

Do nejnižší sazby budou spadat také opravy oděvů, obuvi, kol nebo kadeřnické služby, audioknihy a elektronické knihy či točené pivo.

Toto snížení DPH podle ekonomů ale ke zlevňování nejspíš nepovede. Výjimkou má být voda, na jejíž zlevnění chce ministerstvo financí tlačit svým cenovým výměrem.